Nabízíme aplikace pro zpracování finanční analýzy firmy FinAnalysis

Přemýšlíte o slabých místech svého podniku nebo o možných budoucích problémech?

Na to potřebujete především analyzovat bývalá a současná ekonomická data své firmy. Můžete tím ušetřit peníze svoje i firemní. Nechte si vypočítat slabé stránky vaší firmy. FinAnalysis vám zobrazí mnoho ukazatelů, jak si vaše firma hospodářsky vede a jaké má trendy do budoucna.

Vyzkoušejte si zdarma demoverzi, prohlédněte si metodiku na tomto webu. Zkuste si v demoverzi vyplnit 3 hospodářská období svými daty. FinAnalysis je sice jen nástroj, vypočítaná data z něj musíte ještě umět interpretovat. Analýzu dat ale potřebujete pro nalezení oblastí, kde vám utíkají peníze nebo vám hrozí těžkosti.

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

 

Proč se vám hodí FinAnalysis

Finanční výkazy rozvahy a výsledovky zobrazují strohá finanční data firmy. Bez vzájemného srovnání období a bez časové tendence směřování podniku. Bez jeho slabých a silných míst, bez kritických oblastí pro podnik.

Aplikace FinAnalysis je určena pro analýzu ekonomických dat zadané firmy. Prezentovanou jak tabulkami tak grafickými výstupy. Tyto výstupy mohou být součástí vašich výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí. Finanční analýza je nutná pro nalezení slabých míst podniku, kde vaší firmě utínají peníze. Zobrazuje minulá období, a tím i může ukazovat ohrožující trendy do budoucna. FinAnalysis je určen právě na to. Je to jen nástroj, výsledky v něm zobrazené musíte umět ještě interpretovat. To vás aplikace nenaučí, ale připraví vám data pro jejich interpretaci.

Provádíme aktualizaci programu, který prodáváme jiýž od roku 2004. Reagujeme na změny v naší legislativě, zejména na změny v účetních výkazech.

FinAnalysis tvoříte i vy, naši zákazníci. Zvažujeme vaše návrhy i požadavky, a mnohé z nich zapracováváme do nových verzí aplikace. Vývojové změny jsme popsali na stránce Změny ve verzích.

 

 

Předpovídáte takhle budoucnost vaší firmy? Nechcete raději zkusit aplikaci postavenou na vašich datech?

Uživatelé finanční analýzy firmy

 

Pro koho je určen program pro finanční analýzu? Komu lze výsledky FinAnalysis prezentovat?

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

Investoři a společníci očekávají, že po určitém čase se jim vložené prostředky do firmy vrátí, a že získají i něco navíc, ať už ve formě dividend či podílů na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií.

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni hospodářskými výsledky.

Dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit splatné závazky. Jde jim především o prosperitu, solventnost a likviditu i u dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.

Zákazníci mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží nebo bankrotu dodavatele neměli např. potíže s vlastním zajištěním výroby.

Banky a jiní věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data např. pro statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou atd.

 

Uživatelé finanční analýzy firmy

 

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

 

Slezská univerzita

FinAnalysis 2.17 zakoupila Katedra financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity pro zkvalitnění výuky studentů. Fakulta se tak rozhodla podpořit výuku Finanční analýzy svých studentů.

 

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2018 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0